Akadálymentes verzió

Köszöntjük az oldalunkon

 

 
A labor-diákszemmel

 

Az Esze Tamás Gimnázium „ESZES LABOR”-ja rendkívül nagy örömöt okozott nemcsak számomra, hanem társaim számára is. Amikor meghallottuk, hogy valami „nagy dolog” készül az iskolában, nagyon izgatottak lettünk és vártuk azt a percet, amikor nem csak láthatjuk, hallhatjuk, hanem ki is próbálhatjuk.

A labor megnyitása óriási változást hozott a diákság életébe, mert nemcsak a gimnáziumunkban tanulók tapasztalhatják meg a labor rejtelmeit, hanem az intézményünkön kívül tanuló általános iskolás gyerekek is.  Az iskola új bútorok​​kal, informatikai eszközökkel gazdagodott, a labor pedig a kísérletekhez elengedhetetlen eszközökkel, vegyszerekkel, műszerekkel bővült.

A varázslat már akkor elkezdődött, amikor magunkra vehettük a fehér köpenyeket. Alig vártuk, hogy megfoghassunk és kipróbálhassunk mindent, a csillogó-villogó kémcsövektől kezdve a laboratóriumi eszközökig. A mikroszkóp olyan dolgokat mutatott meg számunkra, amit szabad szemmel nem láthatunk. A szöveteket eddig csak a tankönyv ábrái alapján nézegettük, az új műszer segítségével pedig mi magunk is vizsgálhatjuk. A természettudományos tárgyak emelt szintű érettségi vizsgájára való felkészülésünket is nagyban segíti ez a modern, új laboratórium.

Tanórák, szakkörök és tehetséggondozó kiscsoportos foglalkozások keretein belül kézzelfoghatóbbak, könnyebben megismerhetőek és élményszerűbbek a fizika, kémia, biológia és földrajz tantárgyak, a környezetvédelmi és az ökológiai összefüggések. Egyéni kísérletezési, kutatási lehetőséget is biztosít az érdeklődő tanulóknak.

A munka komolysága pontosságra, felelősségtudatra, tervezésre tanít.

Hálával tartozunk a laborvezetőnek Dr. Hudákné Dalmay Anikónak és Széles Zsolt laboránsnak, akik pontosan és precízen előkészítik a kísérletekhez szükséges anyagokat, eszközöket. Köszönjük nevelőink áldozatos munkáját, akik erőt és fáradtságot nem kímélve szabadidejükben továbbképzésekre jártak és bevezetnek bennünket ennek a csodás világnak a rejtelmeibe.